Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otvaranje murala posvećenog Jeleni Vicković na Cetinju

Obavještavamo vas da će mural posvećen Jeleni Vicković, koji se nalazi u ulici Vojvode Batrića Martinovića 2, na Cetinju, biti otvoren u srijedu, 10. jula 2024. godine u 19 časova. Okupljenima će se na otvaranju obratiti Nikola Đurašković, gradonačelnik prijestonice Cetinje, Tanja Markuš, koordinatorka Programa za kulturu Centra za ženska prava i predstavnik ambasade Kraljevine Holandije Korvin van Strin.

Nakon otvaranja, u 19:30 časova, u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje, organizujemo panel diskusiju na kojoj ćemo razgovarati o značaju Jeleninog životnog djela, ali i stanju u oblasti obrazovanja danas. U diskusiji učestvuju Svetlana Koprivica, profesorica književnosti, Tanja Burzan, učiteljica i likovna umjetnica Ksenija Borozan.

Mural je rezultat saradnje između ambasade Kraljevine Holandije, Centra za ženska prava i Prijestonice Cetinje, u sklopu projekta „Izuzetne žene Crne Gore“.

Autorka murala je likovna umjetnica Ksenija Borozan.

Projekat „Izutetne žene Crne Gore“, kroz koji razvijamo saradnju sa gradovima u Crnoj Gori, sastoji se u izradi murala koji predstavljaju najznačajnije žene Crne Gore 19. i 20. vijeka. Projektom želimo da odamo svojevrsno priznanje njihovoj autentičnosti i nepokolebljivom duhu u borbi za emancipaciju žena.

Među njima je i Jelena Vicković, učiteljica sa Cetinja, koja je zaslužna za opismenjavanje velikog broja žena u Crnoj Gori.

Jelenu pamtimo kao revolucionarku i prosvetiteljku koja je kršila patrijarhalne tabue preuzevši na sebe zadatak obrazovanja djevojčica u vrijeme kada je jedina uloga žena bila briga o domaćinstvu i rađanje, po mogućnosti, isključivo muške djece. Njenim dolaskom na Cetinje se prvi put u istoriji naše zemlje posvećuje pažnja obrazovanju ženske djece. U svom malom stanu na Cetinju okupljala je djecu iz siromašnih porodica i besplatno ih podučavala čitanju, pisanju, računanju i ručnom radu. Prvu privatnu školu za djevojčice Jelena je osnovala 1872. godine na Cetinju, a dvije godine kasnije odlučeno je da ona preraste u državnu školu. Jelena Vicković zaslužna je za neposredno opismenjavanje stotina djevojčica, djevojaka i žena u Crnoj Gori i otvaranje puta ka emancipaciji žena. Njena smrt je, u „Glasu crnogorca“ zabilježena kao odlazak „duhovne majke našeg pismenog ženskog svijeta”, kako je pamtimo i danas.

Nadamo se da će mural koji joj posvećujemo doprinijeti da njen rad ostane upamćen, da će inspirisati nove generacije i, na kraju, dati podstrijek društvu da prepozna i njihova dostignuća.