Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NO(I)SE IN FASHION na FIAT festivalu

“Centar za ženska prava” je, u sklopu U okviru Festivala internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) izložio dizajnerske proizvode nastale u okviru projekta “No(i)se in Fashion.

Noise in fashion je linija dizajnerskih proizvoda pokrenuta u okviru kreativnih radionica Centra za ženska prava za žene i mlade koji su pretrpjeli porodično nasilje. Pored saradnje sa crnogorskim umjetnicama, stalnu liniju naših proizvoda čine majice, šalovi i drugi predmeti sa likovima crnogorskih princeza. Promovisanjem značaja koje su princeze dinastije Petrović imale u društvenom životu Crne Gore, posebno kada su u pitanju borba protiv siromaštva, unapređenje zdravstva i zalaganje za ravnopravan položaj žene u društvu,  želimo da ukažemo  na određene vrijednosti iz crnogorske istorije kojima prijeti opasnost od potpunog potiskivanja u savremenom dobu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5