Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Panel diskusija Zajedno protiv nasilja

Predstavnica Centra za ženska prava, Ana Jaredić, je na panel diskusiji „Zajedno protiv nasilja”, kojom je počela Neđelja ponosa u okviru Montenegro prajda, rekla da je crnogorsko društvo visoko tolerantno na nasilje, i zbog toga se stalno mora slati poruka da je svako biće jednako važno i da je odgovornost za nasilje isključivo na nasilniku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5