Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VLASTI SRBIJE DA ZAŠTITE ORGANIZATORE FESTIVALA “Mirëdita, dobar dan” I OBEZBIJEDE NJEGOVO ODRŽAVANJE

Organizacije civilnog društva iz regiona pružaju snažnu podršku kolegama iz Inicijative mladih za ljudska prava i Građanskih inicijativa iz Srbije, kao i Integre sa Kosova, čiji je festival “Mirëdita, dobar dan”, koji promoviše prijateljstvo i saradnju između srpskog i albanskog naroda, u Srbiji zabranjen.

Osuđujemo odluku vlasti u Srbiji da zabrane festival samo zato što se našao na udaru kriminalnih struktura, pripadnika desničarskih grupa koje ugrožavaju bezbjednost i najgrublje prijete njegovim organizatorima i učesnicima. Od Srbije kao države članice UN-a i Savjeta Evrope i kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji očekuje se da poštuje svoje obaveze prema slobodi izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja organizatora festivala, i zaštiti ih od nasilnika koji koriste govor mržnje i najgrublje prijete nasiljem prema organizatorima i učesnicima festivala.

Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog negativnog stava najviših zvaničnika Republike Srbije prema ovom festivalu koji isključivo promoviše mir i koji je trebalo da otvori predstava o univerzalnoj patnji porodica čiji su najmiliji oteti i nestali.

Pozivamo vlasti Srbije da preispitaju odluku o zabrani, da zaštite naše kolege i sankcionišu sve koji im ugrožavaju bezbjednost.

Potpisnice (abecednim redom):

 1. Akcija za ljudska prava (HRA), Podgorica, Crna Gora
 2. Aktivna zona, Cetinje, Crna Gora
 3. Antifašistička liga Republike Hrvatske, Zagreb
 4. Asocijacija Spektra, Podgorica, Crna Gora
 5. Asocijacija za demokratska inicijativa (ADI), Gostivar, Sjeverna Makedonija
 6. Beograd Prajd, Beograd, Srbija
 7. Bona Fide, Pljevlja, Crna Gora
 8. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb, Hrvatska
 9. Centar za građansko obrazovanje (CGO), Podgorica, Crna Gora
 10. Centar za građanske slobode – CEGAS, Podgorica, Crna Gora
 11. Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Kotor, Crna Gora
 12. Centar za ženska prava (CŽP), Podgorica, Crna Gora
 13. Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Podgorica, Crna Gora
 14. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Podgorica, Crna Gora
 15. Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP), Banja Luka, BiH
 16. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), Podgorica, Crna Gora
 17. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, Hrvatska
 18. Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska
 19. Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Podgorica, Crna Gora
 20. Centar za nenasilnu akciju Sarajevo | Beograd
 21. Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”, Pakrac, Hrvatska
 22. Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Sarajevo, BiH
 23. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Podgorica, Crna Gora
 24. Centar za regionalizam, Novi Sad, Srbija
 25. Civil Rights Defenders
 26. Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro, Podgorica, Crna Gora
 27. Crnogorsko filološko društvo, Cetinje, Crna Gora
 28. Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava (CHO), Podgorica, Crna Gora
 29. Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava (CKP), Podgorica, Crna Gora
 30. Crnogorski PEN centar, Cetinje, Crna Gora
 31. Crnogorski ženski lobi (CŽL), Podgorica, Crna Gora
 32. CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
 33. Dramski studio Prazan prostor, Podgorica, Crna Gora
 34. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb, Hrvatska
 35. Društvo crnogorskih izdavača, Podgorica, Crna Gora
 36. Dugine obitelji, Zagreb, Hrvatska
 37. ERA – Savez za jednaka prava LGBTI osoba za Zapadni Balkan i Tursku, Beograd, Srbija
 38. Evropski pokret u Srbiji, Beograd, Srbija
 39. Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor, Crna Gora
 40. Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Beograd, Srbija
 41. ForumZFD Kosovo office, Prishtina, Kosovo
 42. ForumZFD predstavništvo, Beograd, Srbija
 43. ForumZFD, Skopje, Sjeverna Makedonija
 44.  ForumZFD, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 45. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, Srbija
 46. Helsinški odbor za ljudska prava, Bijeljina, BiH
 47. Helsinški parlament građana Banja Luke, BiH
 48. Igmanska inicijativa
 49. Institut za medije Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 50. Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Zagreb
 51. Juventas, Podgorica, Crna Gora
 52. Kantonalno udruženje osoba sa invaliditetom i borbe protiv ovisnosti „RUKA RUCI” Bihać, BiH
 53. KC Grad, Beograd, Srbija
 54. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, Srbija
 55. Koračajte sa nama – Phiren Amenca, Podgorica, Crna Gora
 56. Krokodil – Književno Regionalno Okupljanje Koje Otklanja Dosadu i Letargiju, Beograd, Srbija
 57. Kuća ljudskih prava, Zagreb, Hrvatska
 58. Kuċa ljudskih prava, Banja Luka, BiH
 59. Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija
 60. Mreža mladih Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 61. Mreža žena u crnom, Srbija
 62. Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut Kosovë / Inicijativa Mladih za Ljudska Prava Kosovo / Youth Initiative for Human Rights – Kosovo
 63. Građanska inicijativa “21. maj”, Podgorica, Crna Gora
 64. Organizacija “Glas žene”, Bihać, BiH
 65. Prima, Podgorica, Crna Gora
 66. Regionalna akademija za razvoj demokratije (ADD), Novi Sad, Srbija
 67. Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo, BiH
 68. Savez za djecu i mlade “Kuća”, Podgorica, Crna Gora
 69. Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona, Velika Kladuša, BiH
 70. SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu, Pula, Hrvatska
 71. Udruženje Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Sarajevo, BiH
 72. Udruženje LBTQ žena Stana, Podgorica, Crna Gora
 73. Udruženje Mreža za izgradnju mira, Sarajevo, BiH
 74. Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 75. Udruženje profesora istorije CG (HIPMONT), Podgorica, Crna Gora
 76. Udruženje “Roditelji”, Crna Gora
 77. Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“, Bijelo Polje, Crna Gora
 78. Udruženje/udruga BH novinari, Sarajevo, BiH
 79. Udruženje penzionera i invalida rada Bužim, BiH
 80. Udruženje Radosti druženja Bihać, BiH
 81. Udruženje distrofičara, Bužim, BiH
 82. Udruženje Alternative, Kakanj, BiH
 83. Udruženje žena za održivi razvoj Vakat Jezerski-Bosanska Krupa, BiH
 84. Udruženje distrofičara Cazin, BiH
 85. Žene u crnom, Beograd, Srbija
 86. Aida Ćorović, građanska aktivistkinja, Srbija
 87. Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG), Crna Gora
 88. Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja, Crna Gora
 89. Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Crna Gora
 90. Goran Đurović, građanski aktivista, Crna Gora
 91. Dženana Dedić, građanska aktivistkinja, BiH