Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada

Novi izvještaj otkriva široko rasprostranjenu rodno zasnovanu diskriminaciju u oblasti rada na Zapadnom Balkanu

Brisel, 4. oktobar 2019.

Danas je u Briselu predstavljen novi izvještaj koalicije organizacija za ženska prava sa Zapadnog Balkana pod nazivom „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada na Zapadnom Balkanu“. Podržana od Evropske Unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, studija je dio šire regionalne inicijative koja ima za cilj rješavanje rodno zasnovane diskriminacije i poboljšanje ženskih prava u oblasti rada.

Neki od ključnih nalaza izvještaja koji su predstavljeni na današnjem događaju uključuju:

  • Rodna diskriminacija je široko rasprostranjena, posebno u pogledu zapošljavanja, napredovanja, porodiljskog odsustva i seksualnog uznemiravanja.
  • Iako su ratifikovani relevantni međunarodni instrumenti i pravni okviri širom regije, koji se odnose na diskriminaciju, su fragmentirani i često neusaglašeni. Različiti standardi zaštite, procedure i sankcije primjenljivi na osnovu različitih zakona koji se preklapaju su faktori koji doprinose nedoumici u ovoj oblasti.
  • Malo je institucija sa Zapadnog Balkana, odgovornih za rješavanje i/ili procesuiranje rodno zasnovane diskriminacije koje imaju jasne podatke o učestalosti ove pojave.
  • Iako se čini da relevantne institucije uglavnom znaju svoje odgovornosti u borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada, malo je slučajeva prijavljeno, tako da institucije nemaju praktično iskustvo u razmatranju slučajeva ove vrste.
  • Opšti nedostatak svijesti javnosti o tome gdje se može prijaviti rodno zasnovana diskriminacija.

Tokom događaja, Vaska Leshoska, istraživačica iz Reactor-Research in Action, također je predstavila stvarne priče žena iz regiona, uključujući priču žene iz Crne Gore, koja je rekla: „Trebala sam zamijeniti djevojku koja je bila na porodiljskom odsustvu. Planirali su je otpustiti. Rekli su mi da mi dvije godine nije dozvoljeno da zatrudnim.”

Pored toga, izvještaj o istraživanju sadrži brojne preporuke za institucije Zapadnog Balkana kao i za Evropsku Uniju¹ o različitim temama, uključujući usvajanje i sprovođenje reformi o rodno zasnovanoj diskriminaciji, poboljšanje pristupa praćenja učestalosti ove pojave i veća podrška organizacijama za prava žena.

Genoveva Ruiz Calavera, Direktorka za Zapadni Balkan pri Evropskoj komisiji, istakla je: „Postoji hitna potreba za više aktivnosti u cilju borbe protiv rodno zasnovane diskriminacije u regionu i na svim nivoima. EU sarađuje sa vladama, predstavnicima/ama privatnog sektora i civilnog društva na neophodnim reformama i akcijama u ovoj oblasti i nastaviti će pružati podršku za podsticanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u regionu. Tokom proteklih godina naša podrška je već dala konkretne rezultate u važnim oblastima, kao što su borba protiv rodno zasnovanog nasilja i podrška organizacijama za prava žena.”

Izvještaj „Rodna zasnovana diskriminacija u oblasti rada na Zapadnom Balkanu“ je rezultat istraživanja koalicija organizacija za ženska prava sa Zapadnog Balkana, uključujući Mrežu Žena Kosova (MŽK), Reactor – Research in Action iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Helsinškog parlamenta građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Centra za ženska prava iz Crne Gore i Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svoje kancelarije u Srbiji.

Izvještaj uključuje uporednu analizu relevantnih pravnih okvira na Zapadnom Balkanu, nalaze o učestalosti i prirodi rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada i način na koji su institucije postupile u takvim slučajevima, kao i ciljane preporuke za relevantne institucije.

Izvještaj su predstavili: Colin Wolfe, šef Odjeljenja za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan, Evropska komisija; Lisa Bjuggstam, savjetnica ministra i zamjenica šefa Odjeljenja za spoljnu i bezbjednosnu politiku, Stalno predstavništvo Švedske u EU; Gordon Purvis, službenik za politiku – pregovarač o evropskim integracijama, Evropska komisija, Opšti direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju, Zapadni Balkan, Crna Gora; Christiane Westphal, službenica za politiku – Odjel za međunarodna pitanja, Opšti direktorat Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju; Nicole Farnsworth, direktorka programa i vodeća istraživačica, MŽK; David Ryan, koautor istraživanja, MŽK; i Vaska Leshoska, istraživačica, Reactor-Research in Action.

Kompletan izvještaj je dostupan na: https://womensnetwork.org/publications/gender-based-discrimination-and-labour-in-the-western-balkans/.

Za više informacija molim vas kontaktirajte:

Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava

majaraicevic.wrc@gmail.com

Nicole Farnsworth, direktorku programa i vodeću istraživačicu na Nicole@womensnetwork.org

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5