Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ove godine preporuke su oštre i jasne!

Treba nam hitan sistemski i sistematski odgovor na rastuće pojave rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja.