Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pismo predsjedniku Skupštine CG: Učešće žena u radu kolegijuma

Nakon odgovora predsjednika Skupštine na pismo koje mu je uputio tim “Centra za ženska prava”, CŽP je uputio još jedno pismo koje problematizuje učešće žena u kolegijumu predsjednika Skupštine:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5