Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Predavanje u Savezu slijepih

U srijedu 14.oktobra, u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore održana je radionica „Nasilje nad ženama oštećenog vida“ u okviru projekta „Osnaživanje slijepih žena za borbu protiv nasilja, diskriminacije i rodne ravnopravnosti“. Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava” održala je predavanje na temu nasilja nad ženama, njegovim uzrocima, oblicima i rasprostranjenosti. Predavanju su prisustvovali muškarci i žene oštećenog vida, koji su imali priliku da saznaju više o načinima suzbijanja ovog društvenog problema.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5