Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reagovanje NVO: Nasilje u Beranama

REAGOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA SOS TELEFON BERANE, CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA, SIGURNA ŽENSKA KUĆA, SOS TELEFON PODGORICA, SOS TELEFON NIKŠIĆ , SPEKTRA I AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM SLUČAJA NASILJA U BERANAMA

Osnovnom  državnom tužilaštvu u Beranama

Rukovodiocu

Podgorica, 1.11.2019.

Obraćamo Vam se povodom slučaja prebijanja samohrane majke Jelene Krstić, koja živi i radi u Beranama, a koju je na radnom mjestu napao i ozbiljno povrijedio Muhamed Ramusović.

Juče su aktivistkinje SOS telefona u Beranama  posjetile Jelenu Krstić u Opštoj bolnici u Beranama i u ime NVO koje se bave zaštitom prava žena i djece žrtava nasilja, pružile joj podršku i ponudile pomoć.

Na osnovu razgovora aktivistkinja SOS telefona sa oštećenom i  fotografija iz medija, evidentno je da se Jelena nalazi u lošem stanju zbog nasilja koje je nad njom počinio Muhamed Ramusović, zbog kojeg je zadržana na bolničkom liječenju i zbog kojeg nije u mogućnosti da brine o svojoj maloljetnoj djeci i da obavlja posao od kojega im zavisi egzistencija.

Iz navoda više medija saznajemo da okrivljenog u policiji smatraju bezbjednosno interesantnom osobom. Takođe se navodi da je protiv Muhameda Ramusovića policija podnijela krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, ali da je nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se brani sa slobode.

Smatramo da je u interesu javnosti da dobije informaciju o tome što je opredijelilo dežurnog tužioca da okrivljenog Ramusovića, koji je bezobzirnim nasiljem, bez ikakvog  povoda, oštećenu povrijedio u mjeri da joj je neophodno bolničko liječenje,  pusti da se brani sa slobode?

Tražimo i da objasnite na koji ste način osigurali bezbjednost Jelene Krstić i njenu dalju zaštitu od prijetnji i zastrašivanja.

Postupanje tužilaštva je od ključnog značaja za uspjeh cjelokupnog postupka, a posebno je važno da se obezbijedi blagovremena i efikasna zaštita i poštovanje prava žrtve nasilja, te stoga zahtijevamo od ODT Berane da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti da se ovaj slučaj privede pravdi, a žrtva  zaštiti.

NVO SOS telefon Berane

NVO Centar za ženska prava, Podgorica

NVO Sigurna ženska kuća, Podgorica

NVO SOS telefon, Podgorica,

NVO SOS telefon Nikšić,

NVO Spektra, Podgorica

NVO Akcija za ljudska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5