Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Info sesija o pozivu za podnošenje predloga projekata na temu unapređenja radnih prava žena

Info sesija o pozivu za podnošenje predloga projekata na temu unapređenja ženskih radnih prava održaće se u srijedu, 30. 10. 2019. god. u 12č, u prostorijama „Centra za ženska prava“, Bokeška 20.

Poziv je raspisan  u sklopu projekta: „Unapređenje ženskih radnih prava“ finansiranog od strane Evropske unije, koji sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Cilj Poziva za dodjelu grantova je da se, putem podrške projektima koji ostvaruju očekivane rezultate i predložene indikatore ovog Poziva, poveća uticaj organizacija civilnog društva, posebno grupa za prava žena i grupa iz lokalnih zajednica, u pozivanju relevantnih institucija na odgovornost za primjenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima i osnaživanjem žena da traže svoja prava. Grantovima će se nastojati da se ojačaju organizacioni  kapaciteti civilnog sektora.

Više informacija možete naći na sledećim linku: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR3paND5hn2WrkmjdmD7Q1G8DLpGG6tGh0B-BM86MsRhHe-cWnyCH9TmYFk

(Informacije o pozivu i pravilima prijavljivanja za Crnu Goru su dokumentima naslovljenim: Montenegrin – Call for Proposals; Montengrin – Logical Framework; Montenegrin – Application Form; Montenegrin – Budget Proposal)

Ova inicijativa je finansirana od strane Evropske Unije i sufinansirana od strane Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj kao dio regionalne inicijative. Partneri angažovani u njenom sprovođenju su: Mreža Žena Kosova, Reactor Research in Action iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Center (GADC) iz Albanije, Helsinški parlament građana u Banja Luci iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna preko predstavništva u Srbiji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5