Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dan kršenja patrijarhata

U dvorištu „Centra za ženska prava“ u petak, 25. oktobra 2019. godine, kršimo patrijarhat uz izložbu radova polaznika/-ca  „Kratkog kursa (u)kidanja patrijarhata“ Jelene Antunović, Petra Jaukovića, Ide Jahić, Armina Ličine, Branke Marković, Tanje Radovanović i Jelene Ćosović i zvučne slike DJ Petra Đurića (Deeport) i DJ Alena Jaredića.

„Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata“ održan je u periodu od 4. do 9. oktobra i obuhvatao je uvodno teorijsko predavanje o angažovanoj umjetnosti na primjerima  umjetničkih djela  dadaizma i Bauhausa kao i karakteristika društveno odgovornog dizajna i praktičnih kreativnih radionica na kojima su polaznici/-e izrađivali kolaže u kojima su obrađivali teme iz oblasti feminizma. Radionice su vodile Tanja Markuš, slikarka i Milica Šaranović, dizajnerka.

Posjetioci su imali priliku i da se upoznaju sa radom organizacije i oblicima pomoći koje nudimo ženama koje su žrtve rodno-zasnovane diskriminacije i nasilja.

Događaj je organizovan u okviru projekta “Ženski aktivistički hab – osnaživanje građanskog aktivizma mladih” , koji se realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo, kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva”, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5