Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvršna direktorica CŽP održala predavanje na poziv Univerziteta Donja Gorica

U ponedjejak, 17. juna, izvršna direktorica Centra za ženska prava je održala gostujuće predavanje na temu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, a na poziv Univerziteta Donja Gorica.

Univerzitet Donja Gorica @udg_montenegro u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM organizuje tokom 2024. godine niz gostujućih predavanja, edukacija i obuka u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta na našem Univerzitetu. Cilj ovih aktivnosti oslikava stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osigura rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice, kao i studente i studentkinje.

Photo: UDG