Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

REAGOVANJE NA KRŠENJE PRAVA ŽENA I DJECE I JAVNE NAPADE NA PROFESIONALCE/KE KOJI SE BAVE ZAŠTITOM ŽRTAVA NASILJA

REAGOVANJE POVODOM KRŠENJA PRAVA ŽENA I DJECE I JAVNIH NAPADA NA PROFESIONALCE/KE KOJI
RADE NA ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA NAD ŽENAMA I DJECOM

Podgorica, 30.11.2022

Mi , dolje potpisane organizacije, oštro osuđujemo kontinuirano kršenje prava žena i djece koji trpe nasilje u porodici i javno zastrašivanje profesionalaca koji postupaju u skladu sa zakonom i etikom svoje struke.u cilju najboljeg interesa djece žrtava/ svjedoka porodičnog nasilja,

Naročito osuđujemo javne napade na sudsku vještakinju psihološke struke, g-đu Nevenku Pavličić, koja je zbog svog profesionalnog angažmana u kontinuitetu izložena napadima i pokušajima javnog kompromitovanja od onih lica i organizacija koje nekažnjeno podržavaju počinioce nasilja nad ženama i djecom. Osuđujemo prethodne i aktuelne napade na predstavnike/ce pravosuđa koji postupaju u ovim predmetima i zahtijevamo njihovu zaštitu.

Naše organizacije već duže vrijeme skreću pažnju na pasivnost institucija kada je u pitanju zaštita najboljeg interesa djece žrtava/svjedoka nasilja. Nedovoljnim sagledavanjem rizika koje partnersko nasilje nosi pobezbjednost djece , neblagovremeno i neadekvatno postupanje institucija omogućava nasilnim roditeljima da i posle prestanka zajednice nastave da vrše nasilje nad partnerkama, koristeći djecu kao oružje osporavanjem njihovog kontakta sa majkom.

Ranija javna zastrašivanja onih profesionalaca/ki koji/e štite najbolje interese žrtava i njihove djece,njihova izloženost procjenama i napadima nestručne, ostrašćene javnosti, odsustvo adekvatne zaštite od strane države  već su doveli do toga da se veliki broj onih kojima je dužnost da zaštite žrtve i sami osjećaju nezaštićeno. Ovakvo stanje nekad rezultira neadekvatnim postupanjem,ž na štetu najboljeg interesa djece.

Ovoj situaciji je aktivno doprinio državni vrh, štetnim pomilovanjem počinioca nasilja koji godinama izigrava pravosudni sistem, ne poštujujući sudske odluke i lišavajući svoju djecu kontakta sa majkom.Ovakav gest je, nažalost, ohrabrio i druge počinioce nasilja da postupaju na isti način,krše prava djece i nenasilnih roditelja i bez odgovornosti napadaju profesionalce/ke. Država je dužna da hitno otkloni posledice ovakve odluke i da pruži zaštitu onim profesionalcima koji odolijevaju pritiscima I postupaju u skladu sa zakonom i etikom svoje struke, među kojima je i gospođa Pavličić. Pozivamo državno tužilaštvo da hitno procesuira počinioce ovih napada i sve one koji šire govor mržnje i kreiraju atmosferu javnog linča prema žrtvama, profesionalcima i braniteljkama ljudskih prava.

Zahtijevamo hitno pokretanje postupaka protiv svih koji krše ljudska prava žrtava nasilja, naročito djece, objavljivanjem povjerljivih podataka, fotografija i video snimaka djece i svih onih koji ne postupaju u njihovom najboljem interesu.

Tražimo da Vlada Crne Gore pokaže odlučnost i nultu toleranciju na nasilje i osnaži profesionalce/ke I branitelje/ke ljudskih prava koji postupaju u skladu sa najboljim interesima žena i djece žrtava nasilja u porodici!

NVO “Centar za ženska prava”

NVO “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja” – Podgorica

NVO “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja” – Nikšić

NVO “Spektra”

NVO “Centar za romske inicijative”

NVO “Juventas”

NVO “Queer Montenegro”

NVO “Mreža ženskih i dječjih prava”

NVO “Sigurna ženska kuća”

NVO “Crnogorski ženski lobi”

Udruženje “Roditelji”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment