Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zakon o privremenom izdržavanju djece – PRVA TV / Žurnal

“Nijedna žena koja se obratila Centru za ženska prava a koja je blagovremeno podnijela zahtjev, nakon što je Zakon o privremenom izdržavanju djece stupio na snagu, nije dobila rješenje. Podsjećamo da zakon predviđa hitnost postupka jer se ovdje radi o zaštiti najboljeg interesa djeteta”, kazala je Izabela Kordić u izjavi za PRVA TV Crna Gora.

Izjavu poslušajte na linku 👇