Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv na predstavljanje izvještaja “Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada”

Centar za ženska prava vas poziva na prezentaciju izvještaja: Rodna diskriminacija u oblasti rada u Crnoj Gori

Podgorica, 11. april 2022. godine

NVO Centar za ženska prava vas poziva na predstavljanje izvještaja Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Crnoj Gori“ , u ponedeljak, 11. aprila 2022. godine od 13:00h do 15:00h u Hotelu CUE u Podgorici.

U aktuelnom političkom kontekstu u Crnoj Gori i na čitavom Zapadnom Balkanu ženske organizacije civilnog društva (ŽOCD) predvode napore koji imaju za cilj praćenje rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, unaprjeđenje ekonomskih prava žena i pozivanje na pravedniji, inkluzivniji i ravnopravniji pristup radu i zapošljavanju. Evropska Unija (EU) je u posebno dobroj poziciji da podrži unaprjeđenje ekonomskih prava žena u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, čije vlade teže ka pristupanju EU, a jedan od zahtjeva EU u procesu pridruživanja je sprovođenje reformi u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti. Uprkos ovom zahtjevu, javne informacije i podaci o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i dalje su ograničeni.  

Kako bi donekle popunio tu prazninu, Centar za ženska prava je sproveo istraživanje o rodnoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja. Ovo je drugo izdanje istraživanja realizovanog 2018. i objavljenog 2019. godine, (Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada) a u oba izdanja primijenjena je ista metodologija kako bi se procijenilo da li je došlo do pomaka u ovoj oblasti. Osim rezultata istraživanja, izvještaj sadrži pregled pravnog okvira i preporuke za EU, državne institucije i druge relevantne aktere u kontekstu jednakih mogućnosti u pogledu rada i zapošljavanja. Istraživanje je finansirala Evropska unija, a kofinansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.  

Radni jezici za ovaj događaj su crnogorski i engleski, uz simultani prevod tokom trajanja događaja 

Molimo Vas da potvrdite učešće najkasnije do 07. aprila 2022. godine slanjem i-mejla Izabeli Kordić na: izabelakordic.wrc@gmail.com .

Kontakt za medije : Gana Čomagić, ganacomagic.wrc@gmail.com

U prilogu vam dostavljamo i agendu događaja.

PLAN RADA

Događaj će moderirati Gana Čomagić, PR projekta, NVO Centar za ženska prava

VRIJEMEPLAN RADA 
13:00-13:10  Uvodno obraćanje, Maja Raičević (izvršna direktorica, Centar za ženska prava)  

13:10-13:40 

13:40 -13:55
PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA  

Prezentacija izvještaja o istraživanju “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Crnoj Gori“; metodologija, analize, nalazi i ograničenja Dr Olivera Komar, glavna istraživačica  

Pravni okvir i mehanizmi zaštite od diskriminacije, Ivana Mihajlović, pravna savjetnica  
13:55-14:25 INTERVENCIJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA 

Besplatna pravna pomoć i žrtvama rodno zasnovane diskriminacije u oblasti  rada Jovana Pavlović (advokatica, Centar za ženska prava)  
Ana Savić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
14:25-14:45 DISKUSIJA  Pitanja i diskusiju vodi moderatorka događaja 
14:45 -15:00   
15:00
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

RUČAK ZA UČESNIKE/CE

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5