Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

O nama

O NAMA

PODACI O ORGANIZACIJI

Nevladino udruženje “Centar za ženska prava” (CŽP), sa sjedištem u Podgorici, osnovano je 2012. godine,  na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške žrtvama kršenja ženskih ljudskih prava i porodičnog nasilja.

Osnovni ciljevi osnivanja i djelovanja su:

• Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti

• Osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u porodici/partnersko nasilje kroz savjetodavnu,psihološku pravnu pomoć

• Povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama/institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ženskih ljudskih prava.

Ciljevi udruženja se realizuju kroz 3 programa:

1.Program javnog zastupanja i praćenja implementacije politika u oblasti rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava

2.Program podrške za žene koje su pretrpjele porodično nasilje:

Inicijalno savjetovanje i podrška povjerljivog lica;

Besplatna pravna pomoć i pravno zastupanje;

Psihološko savjetovanje.

3.Program  za kulturu

Promocija ženskog stvaralaštva, organizovanje kulturnih, umjetničkih i  edukatvnih programa sa ciljem promocije feminističkih i antifašističkih načela, borbe za jednakost žena i podsticanje aktivizma kroz kreativni rad.

MISIJA I VZIJA

MISIJA

Centar za ženska prava je neprofitna, nestranačka, nereligiozna organizacija koja se bori za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i njihov pristup pravdi, razvijajući rodno-ravnopravne demokratske prakse i saradjujući sa svim relevantnim domaćim i medjunarodnim akterima u Crnoj Gori.” 

VIZIJA

RODNA RAVOPRAVNOST, PRISTUP PRAVDI I DRUŠTVO BEZ NASILJA NAD ŽENAMA –

NAŠA STVARNOST.

RADNI TIM

Maja Raičević, izvršna direktorica

Ana Jaredić, psihološkinja / koordinatorka Programa podrške osobama koje su pretrpjele porodično nasilje

Tanja Markuš, koordinatorka programa za kulturu / dizajnerka / prevoditeljka

Anita Stijepčević, koordinatorka Programa javnog zastupanja

Dijana Veljić, socijalna radnica

Teodora Ciriviri, finansijska menadžerka

Zorica Konatar, socijalna radnica

Izabela Kordić, asistentkinja na Programu javnog zastupanja

Sara Nikčevič, projektna koordinatorka/istraživačica

PRAVNI TIM:

Jovana Pavlović, advokatica

Tijana Živković, advokatica

Veljko Baćović, advokat

UPRAVNI ODBOR

Sonja Milačić, predsjednica

Aleksandra Čolaković Vukotić, izvršna direktorica EMON

Lidija Ivanović, direktorica OKTA

Miroslav Minić, novinar/profesor

Vuk Perović, filmski kritičar, umjetnički direktor Underhill festivala

STRUKTURA ORGANIZACIJE

Show CommentsClose Comments

Leave a comment