Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminar: Podrška službama za pomoć oštećenima i svjedocima

NVO “Centar za ženska prava” u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore i u partnerstvu sa NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, realizuje projekat „Jačanje kapaciteta službi za podršku žrtvama u pravosuđu“, u cilju obuke i podrške službama za podršku oštećenima i svjedocima pri sudovima u Crnoj Gori kako bi obezbjeđivale kvalitetnu podršku žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih djela protiv polnih sloboda.

Projekat se realizuje zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

U okviru ovog projekta održan je dvodnevni seminar „Podrška službama za pomoć oštećenima i svjedocima pri crnogorskim sudovima – psihološka pomoć i upućivanje“. Na ovom seminaru, osobe zadužene za podršku oštećenima i svjedocima iz crnogorskih sudova imale su priliku da prošire znanje i praktično vježbaju vještine koje su neophodne za rad sa žrtvama i svjedocima porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih djela protiv polnih sloboda, da razmijene iskustva sa kolegama kao i da se upoznaju sa organizacijama koje žrtvama ovih oblika kriminaliteta pružaju dugoročnu podršku. Na seminaru su takođe imali priliku da se upoznaju sa vještinama koje su potrebne kako bi spriječili sagorijevanje (burn out) u obavljanju ove kompleksne dužnosti.

Predavači/ce su bili/ee Biljana Slavković, psihodramska terapeutkinja i saradnica NVO ASTRA, Ana Jaredić, psihološkinja Centra za ženska prava, Sonja Perišić Bigović, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Jovana Krotić, NVO ASTRA, Žarko Ivanović, psiholog.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5