Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reagovanje CŽP na izjavu poslanika Slavena Radunovića

Neprimjerena izjava nakon niza nedavnih teških slučajeva nasilja nad ženama

Podgorica, 5. novembar 2021.

Na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, jednoglasno je podržan Predlog zakona o izmjenama Krivičnog zakonika, kojim su za krivična djela protiv polne slobode koja su učinjena prema djeci i nemoćnima predložene strože kazne zatvora.

Poslanik u Skupštini Crne Gore i član DF-a Slaven Radunović je tom prilikom izjavio sljedeće:

,,Svi znamo – posebno vi koji se bavite ozbiljnije pravom da nekad vrlo tanka nit presuđuje uopšte u odluci da li je bilo silovanja ili nije. Recimo, razmažena ćerka bude ljubomorna na svog momka pa ga prijavi za silovanje, pa s obzirom čija je ćerka taj mladić završi kao silovatelj, još treba i da ga kastriraju! Treba da obezbijedimo prije toga apsolutno povjerenje u pravosudni sistem, ja ga nemam.’’, rekao je Radunović.

Nasilna i osuđivačka komunikacija nešto je sa čime se,  nažalost, svakodnevno susrijećemo, a društvene mreže su preplavljene komentarima u kojima se preispituje da li žrtva silovanja ili rodno zasnovanog nasilja zaista govori istinu. Umjesto da  kao predstavnik svih građana i građanki, izrazi saosjećanje i solidarnost, poslanik Radunović podržava osuđivački narativ i predrasude o tkz. lažnom prijavljivanju silovanja, koje zamagljuju činjenicu da se ova krivična djela rijetko prijavljuju i da žrtve često ćute zbog društvene stigme kojoj  ih i danas prati. Kada ovakve,  krajnje nesenzibilne izjave daju oni koji zauzimaju poslanička mjesta i čija je dužnost da zastupaju interese svih građana i građanki, pa i žena , pa i žrtava silovanja, problem postaje neuporedivo veći. 

Ova izjava je naročito opasna i neprimjerena nakon niza teških slučajeva nasilja nad ženama, u kojima su ubijene 2 žene, teško povrijeđena djevojčica i teško ranjen otac jedne od žrtava, koji su pokazali da  institucije, kao ni poslanik Radunović,  ne vjeruju žrtvama kad prijave da su  životno ugrožene.

Podsjećamo i njega i ostale donosioce odluka da su dužni da se bore protiv nasilja nad ženama i da doprinose stvaranju društvene klime koja će ohrabriti žene i djevojke  da prijavljuju krivična djela i  da o nasilju progovore bez straha od osude  i nepovjerenja onih koji su dužni da štite njihove interese, i u parlamentu i na drugim mjestima odlučivanja.

Činjenica da poslanicima mi moramo ukazivati da ovakva retorika predstavlja diskriminaciju, a time i kršenje Etičkog kodeksa poslanika, govori o nedostatku nadzora nad njegovom primjenom.

Stoga pozivamo predsjedavajućeg Skupštine, Kolegijum predsjednika Skupštine, predsjednike poslaničkih klubova i sve poslanike i poslanice da ovakve izjave prijave Odboru za ljudska prava i slobode, kako bi se već jednom počelo sa  izricanjem javnih opomena povodom sve učestalije mizogine retorike koja dolazi iz poslaničkih klupa.

NVO “Centar za ženska prava”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5