Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP organizovao seminar “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

28. i 29.06.2022. u Budvi, Centar za ženska prava / Women’s Rights Center je organizovao seminar “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici” za predstavnike institucija koje imaju ključnu ulogu u zaštiti žena i djece od nasilja.

Seminar su otvorile Ana Jaredić, psihoterapeutkinja i koordinatorka servisa podrške CŽP i Svetlana Sovilj, načelnica Direkcije za zaštitu djece i mladih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Predavanja su održale/i : Vera Šćekić, mlađa policijska inspektorka u Stanici kriminalističke policije, Jelena Raičević, samostalna savjetnica u Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Maja Janković, državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Ivan Popović, sudija Suda za prekršaje u Podgorici, Rade Ćetković, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Veljko Baćović, advokat Centra za ženska prava i Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava.

Prvog dana seminara, u okviru teme “Bezbjednosni rizici u slučajevima nasilja u porodici i partnerskim odnosima” govorilo se o važnosti procjene rizika u pružanju adekvatne zaštite žrtvama nasilja, kriterijumima za procjenu rizika u slučajevima partnerskog nasilja i nasilja u porodici, multisektorskoj saradnji u upravljanju rizicima, planiranju intervencija u skladu sa procjenom rizika, ulogama institucija u skladu sa Protokolom, domaćim zakonodavstvom i međunarodnim dokumentima.

Drugog dana seminara, u okviru teme “Rizici po djecu žrtve/svjedoke . Zaštita djece kroz pružanje podrške i jačanje kapaciteta nenasilnog roditelja” govorilo se o posledicama partnerskog nasilja po djecu svjedoke, rizicima po djecu žrtve/svjedoke nasilja, kriterijumima za procjenu rizika, ulogama institucija u zaštiti djece i nenasilnog roditelja u skladu sa Protokolom, domaćim zakonodavstvom i međunarodnim dokumentima.

Učesnici seminara su bili predstavnici centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudova za prekršaje, osnovnih sudova, nevladinih organizacija, advokati .

Seminar je realizovan kroz regionalni projekat “Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja”, koji je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije. Projekat se realizuje u saradnji sa pet regionalnih organizacija, sa ciljem poboljšanja uslova kvalitetne rehabilitacije i reintegracije žena sa iskustvom nasilja.