Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv umjetnicima za slikanje murala Stane Tomašević u Baru

U okviru projekta “Izuzetne žene Crne Gore, koji CŽP sprovodi u partnerstvu sa ambasadom Holanije u Srbiji i Crnoj Gori, pozivamo zainteresovane umjetnike i umjetnice širom Crne Gore da učestvuju u izradi murala najznačajnijim ženama 19. i 20. veka. Murali će se realizovati u Podgorici, Cetinju i Baru.

KONKURS JE OTVOREN DO 10. SEPTEMBRA 2023.

BAR: STANA TOMAŠEVIĆ ARNESEN (1921 – 1983)

Vizual: Tanja Markuš

Stana Tomašević Arnesen bila je politička komesarka, prva žena ambasadorka u poratnoj Jugoslaviji. Rođena je u Baru, ali se, zbog očeve službe, školovala i odrastala u raznim mjestima bivše Jugoslavije, od Kosovske Mitrovice, preko Cetinja, Kragujevca do Sarajeva. Od samog početka rata bila je u prvim borbenim redovima. Preživjela je pakao Sutjeske, njemački desant na Drvar i bila prva žena koju je Tito postavio za komesarku.

U Drvaru je bila pozvana na prijem u Štab britanske vojne misije pri NOVJ, koji je organizovao Randolf Čerčil, sin britanskog premijera Vinstona Čerčila. Tom prilikom, britanski ratni fotograf Džon Talbot je snimio fotografiju Stane koja je učinila simbolom antifašističke borbe. Fotografija jedinstvene žene, u partizanskoj uniformi, pojaviće se u svjetskoj štampi, a njen lik se, uz poziv mladima Evrope da slijedi primjer omladine Jugoslavije, našao i na letku koji su engleski avioni bacali iznad okupiranih zemalja.

Stana Tomašević na mitingu u Nikšiću, 1944.g. Fotografija: Džon Talbot

Ti leci, sa osmjehom hrabrosti, prkosa i lakoće umiranja za ideale slobode, bačeni su i u Oslu, u Norveškoj. Zato su Stanu, kada je postala ambasadorka u ovoj zemlji, dočekali kao staru poznanicu. U Norveškoj je stekla zavidan ugled, a tu je našla i ljubav svog života. Udala za Eugena Arnesena, uglednog norveškog sineastu. Iako su diplomatska pravila zabranjivala brak sa stranim državljanima, za nju je napravljen izuzetak.

Na mjestu ambasadorke u Norveškoj i na Islandu ostala je do 1967. godine, a od 1974. do 1978. godine je bila ambasadorka u Danskoj. Prije stupanja na dužnost ambasadorke završila je Filozofski fakultet 1954. godine u Beogradu, gdje je u poslijeratnom periodu obavljala brojne važne funkcije.

Više informacija o detaljima konkursa za sva tri grada možete naći ovdje.

Za prijavu je potrebno poslati kratak CV na engleskom, ilustraciju pethodnih radova (portfolio) i skicu/e za predloženi/e mural/e. Na konkurs se mogu prijaviti i grupe umjetnika/ca.

Prijave i/ili zahtjev za dodatne informacije slati na: izuzetnezenecg@gmail.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment