Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje: CŽP i Asocijacija Spektra – Možemo bolje od 17

17 mjesta u Skupštini za 313 793 žene u Crnoj Gori.

20.98% mjesta u Skupštini za 50.6% populacije.

Je li to demokratija za koju su se žene Crne Gore rame uz rame s muškarcima borile?

Ženama se u Crnoj Gori sistematski oduzima glas!

Mi moramo i možemo bolje od 17!

Hoćemo najmanje 40 udobnih stolica u Skupštini, zato što ništa ispod toga nije pravedno, nije demokratija!

Mi možemo i moramo bolje!!!

Na fotografiji Stana Tomašević, sekretarka PK SKOJ-a za Crnu Goru i Boku za vrijeme govora na mitingu u Nikšiću 1944.godine.