icon icon
CG | EN
icon

Publikacije Centar za Ženska prava

Brochure - Konvencija Savjeta Evrope
Brochure - Izvještaj o rezultatima praćenja primjene lokalnih politika za zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja u Podgorici
Zaštita od nasilja u porodici - MOJA PRAVA
Brochure - Informator za oštećene svjedoke, žrtve nasilja u porodici ili trgovine ljudima
CZP Godišnji izvještaj 2015
NGO CEDAW Shadow report Montenegro 2017
Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa
Monitoring handbook MNE
Monitoring report MNE
Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u CG - publikacija
Petogodišnji izvještaj CZP
NGO Report for GREVIO Montenegro
CEDAW Konvencija 2018