icon icon
CG | EN
icon

Publikacije Centar za Ženska prava

Brochure - Konvencija Savjeta Evrope
Brochure - Izvještaj o rezultatima praćenja primjene lokalnih politika za zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja u Podgorici
Zaštita od nasilja u porodici - MOJA PRAVA
Brochure - Informator za oštećene svjedoke, žrtve nasilja u porodici ili trgovine ljudima
CZP Godišnji izvještaj 2015
NGO CEDAW Shadow report Montenegro 2017
Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa
Monitoring handbook MNE
Monitoring report MNE
Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u CG - publikacija
Petogodišnji izvještaj CZP
NGO Report for GREVIO Montenegro
Mapping of policies and legislation on violence against women and the Istanbul convention in Montenegro
Izbor odluka CEDAW Komiteta
Mini CEDAW Konvencija 2018
CEDAW Konvencija 2018
Revizorski izvještaj 2018
Finansijski izvještaj 2018
Gender-based Discrimination and Labour in Montenegro 2019
Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja 2019
Aplikacioni paket - BANIII