Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminar “Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“

OBUKE ZA PRIMJENU PROTOKOLA O POSTUPANJU, PREVENCIJI I ZAŠTITI
OD NASILJA U PORODICI I NASILJA NAD ŽENAMA – Prvi seminar: „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“

Tim “Centra za ženska prava” organizuje niz obuka za primjenu Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Obuke se organizuju u okviru projekta „Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primjena zakona, mijenjanje stavova“, koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UNWOMEN), uz finansijsku podršku Evropske unije, a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu. Obuke je finansijski podržala i OAK Fondacija, kroz institucionalnu podršku “Centru za ženska prava”. Program obuke predstavlja intelektualnu svojinu “Autonomnog ženskog centra” iz Beograda, i akreditovan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, i od Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, u saradnji sa nevladinim organizacijama “Centar za ženska prava” i “Sigurna ženska kuća”.

Na prvom seminaru, održanom 2. i 3. jula 2019. godine u Podgorici, obrađivane teme su uključivale postojeće predrasude o partnerskom i
porodičnom nasilju, mehanizme porodičnog nasilja, posljedice koje psihičko nasilje ima na žrtve, predstave o karakteristikama žrtve i nasilnika, dinamiku porodičnog nasilja kao i osnovne principe rada u oblasti nasilja, proces identifikovanja i dokumentovanja slučajeva nasilja, procjenu stepena ugroženosti žrtve i pitanja nadležnosti i intervencije relevantnih žrtava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5