Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reagovanje CŽP povodom neizuzeća tužiteljke

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

G-din Ivica Stanković, v.d. Vrhovnog državnog tužioca

Uvaženi gospodine Stankoviću,

Danas smo u Osnovnom sudu u Beranama prisustvovali ročištu u predmetu u kojem je za nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda okrivljen Muhamed Ramusović.

Neshvatljivo je da i nakon ozbiljnih pritužbi na postupanje ODT Berane prema oštećenoj, tužiteljka Gorica Golubović nije izuzeta iz ovog predmeta, već se i danas pojavila kao zastupnik optužbe, zbog čega je na današnjem ročištu punomoćnik oštećene, kojeg je angažovao Centar za ženska prava, zatražio izuzeće tužiteljke, kao i svih tužilaca ODT Berane.  Kako ste nas informisali 11.12.2019. godine, Komisija za razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava još uvijek nije donijela odluku u ovom predmetu, pa smatramo da je predmet trebalo dodijeliti u rad drugom ODT iz ovog tužilaštva, dok se ne utvrde sve činjenice koje je navela oštećena u pritužbi koju smo vam dostavili 15.11.2019. godine, a koje su navedene i na današnjem glavnom pretresu.

Pored navedenog, rukovodilac bjelopoljskog Višeg državnog tužilaštva Mirko Bulatović je u svojoj izjavi medijima naveo da je “uvidom u spise formirane povodom krivične odgovornosti Muhameda Ramusovića, a na osnovu detaljnog izjašnjenja datog u razgovoru i pismenoj formi od strane postupajuće državne tužiteljke Gorice Golubović, utvrdio da ne postoji nijedan dokaz koji bi upućivao na istinitost tvrdnji oštećene Jelene Krstić u smislu da joj je tužiteljka tražila da oprosti napadaču i demantuje ranije date izjave”. Takođe navodi i da je o svojoj odluci “obavijestio vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića”. Smatramo da i laik može zaključiti da nije bilo za očekivati da će se dokazi o neadekvatnom postupanju ODT naći u spisima predmeta i napominjemo da prije donošenja ovakvog mišljenja rukovodilac bjelopoljskog Višeg državnog tužilaštva nije obavio razgovor sa oštećenom, što je bilo od ključnog značaja za sagledavanje svih aspekata ovog predmeta i razumijevanja osjećaja ugroženosti oštećene tokom ispitivanja od strane ODT Golubović i advokata okrivljenog. Stoga smatramo da ni postupanje Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju nije na pravi način poslužilo utvrđivanju stvarnih činjenica u ovom predmetu, već isključivo zadovoljenju forme, nakon Vaše urgencije, te stoga očekujemo Vašu hitnu reakciju u cilju sprječavanja aktuelne prakse koja omogućava tužiocima izbjegavanje odgovornosti u ovakvim predmetima.

NVO “Centar za ženska prava”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5