Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv umjetnicima za slikanje murala Jelene Vicković na Cetinju

U okviru projekta “Izuzetne žene Crne Gore, koji CŽP sprovodi u partnerstvu sa ambasadom Holanije u Srbiji i Crnoj Gori, pozivamo zainteresovane umjetnike i umjetnice širom Crne Gore da učestvuju u izradi murala najznačajnijim ženama 19. i 20. veka. Murali će se realizovati u Podgorici, Cetinju i Baru.

Važno obaveštenje: 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 za izradu murala najznačajnijim ženama Crne Gore 19. i 20. vijeka 𝐣𝐞 produžen 𝐝𝐨 10. septembra 𝟐𝟎𝟐𝟑. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞.

CETINJE: JELENA VICKOVIĆ

Jelena je rođena u Kotoru, gdje je stekla osnovno obrazovanje. Za to vrijeme bila je jedna od rijetkih žena koje su bile pismene, pa se tako posvetila učiteljskom pozivu. Ne samo da je bila prva učiteljica u Crnoj Gori, već je i bila revolucionarka i prosvetiteljka, preuzevši na sebe zadatak obrazovanja djevojčica, što je tada bila tabu tema, kako su žene bile koncentrisane na brigu o porodici i potomstvu. Nakon što je završila školovanje u Kotoru 1867. godine, upućuje se na Cetinje i osniva prvu neinstitucionalnu žensku školu. U svom stanu okupljala je djecu iz siromašnih porodica i besplatno ih podučavala čitanju, pisanju, računanju, ručnom radu, kao i poukama iz dramske umjetnosti. Njenim dolaskom na Cetinje se prvi put u istoriji zemlje posvećuje pažnja obrazovanju ženske djece.

Prva privatna škola za djevojčice otvorena je 1871/72. godine na Cetinju, da bi dvije godine kasnije bila pretvorena u državnu osnovnu školu za obrazovanje ženske djece. Jelena Vicković zaslužna je za opismenjavanje stotine djevojčica, djevojaka i žena u Crnoj Gori. Školski propisi tog vremena ukazuju na to da je roditeljima djevojčica ostavljeno na volju da li će upisati svoje kćerke u školu ili ne.

U Cetinjskoj opštini je 1874. godine donijeta odluka da Jelenina privatna škola preraste u prvu žensku školu, koja je otvorena pored muške škole, a Jelena Vicković je i dalje ostala učiteljica u njoj. U mješovitoj školi radila je sve do penzionisanja 1897. godine.

Pored pomenutog, Jelena je od 1884. godine pružala i pouke iz dramske umjetnosti. O takvome obliku angažovanja učiteljice Vicković, kao i prikazu izvođenja jednočinki ,,Šaran“ i ,,Pola vino pola voda“ , pisao je ,,Glas Crnogorca“. Pretpostavlja se da je upravo Jelena bila jedna od dvije ženske osobe koje se spominju kao i izvođačice predstava na Cetinju u prvoj polovini sedamdesetih godina 19. vijeka.

Nakon otvaranja Jelenine škole na Cetinju, druga ženska škola otvorena je u Podgorici 1888. godine, a treća u Baru 1901. godine.

Tek od 1914. godine zakonom biva uređena obaveza školovanja ženske djece.

Jelena Vicković je umrla 1908. godine. Njena smrt je zabilježena kao nestanak „duhovne majke našeg pismenog ženskog svijeta”.

Više informacija o detaljima konkursa za sva tri grada možete naći ovdje.

Za prijavu je potrebno poslati kratak CV na engleskom, ilustraciju pethodnih radova (portfolio) i skicu/e za predloženi/e mural/e. Na konkurs se mogu prijaviti i grupe umjetnika/ca.

Prijave i/ili zahtjev za dodatne informacije slati na: izuzetnezenecg@gmail.com

Konkurs je otvoren do 10. septembra 2023. godine

Show CommentsClose Comments

Leave a comment