Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Indeks rodne ravnopravnosti (GEI) 2023

Indeks rodne ravnopravnosti porastao je u odnosu na prethodni, no bez pratećih analiza teško da možemo razumjeti koje su to politike i mjere doprinijele boljem položaju žena u Crnoj Gori.

Pohvaljujemo napore Monstata da proizvede rodno razvrstane podatke koji su uporedivi na nivou EU-27.

Bez analiza aktuelnog društvenog-političkog konteksta u kom je i izračunata indeksna vrijednost, ovakva rodna statistika nema potrebnu snagu da informiše buduće politike.

Naša razmišljanja i komentare pročitajte 👇