Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 NVO: Oštro osuđujemo javni parastos i učešće predstavnika vlasti opštine Nikšić na parastosu koji je Srpska pravoslavna crkva (SPC) organizovala kolaboracionisti Dragoljubu “Draži” Mihailoviću

Oštro osuđujemo javni parastos i učešće predstavnika vlasti opštine Nikšić na parastosu koji je Srpska pravoslavna crkva (SPC) organizovala kolaboracionisti Dragoljubu “Draži” Mihailoviću komandantu četničkih snaga tokom Drugog svjetskog rata koji je rukovodio operacijom etničkog čišćenja Muslimana posebno na prostoru Bijelog Polja, Pljevalja i okolnog područja.

Svako promovisanje četničke ideologije vrijeđa sve građane i građanke Crne Gore koji žele život u građanskom društvu u kojem se poštuju ljudska prava svih.

Pozivamo sve društvene aktere, koji drže do ljudskih i građanskih antifašističkih vrijednosti, da se jasno suprotstave ne samo reviziji istorije, već i promociji javnog narativa koji ima za cilj da izbriše suštinsku razliku između pobjednika u Drugom svjetskom ratu i saradnika Hitlerove fašističke koalicije, a sve u cilju oživljavanja velikonacionalne fašističke ideologije.

Centar za građansko obrazovanje – CGO

Centar Za Razvoj NVO

Nvo Juventas

Queer Montenegro

Nvo Prima

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Centar za monitoring i istraživanje – CeMI

ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

Asocijacija Spektra

Centar za demokratsku tranziciju – CDT

EALF – European Association for Law and Finance

Media centar

Detaljnije na linku: https://www.hraction.org/2023/07/21/drzava-da-sankcionise-velicanje-dragoljuba-draze-mihailovica/

____________________

Izvor: Akcija za ljudska prava (HRA)