Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oktrugli sto “Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja”

Okrugli sto „Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u Crnoj Gori – Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja” koji je organizovao Centar za ženska prava, u okviru regionalnog projekta Balkans Act (Against Crime of Trafficking) Now! u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije, BiH, Makedonije, Holandije i Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i švedske organizacije “Kvinna till Kvinna”.

Okruglom stolu su prisustvovali šef Delegacije Evropske unije Mitja Drobnič, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kao i predstavnici raznih institucija i nevladinih organizacija.

Na Okruglom stolu su predstavljeni:

Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja kojima je predviđeno uspostavljanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja.

Predlog je sačinila Radna grupa čiji su članovi i članice bili predstavnici/e Vrhovnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužilaštva i NVO Centar za ženska prava.

Studija izvodljivosti osnivanja fonda za naknadu štete žrtvama nasilja koja sadrži analizu mogućih izvora finansiranja Fonda koji ne zahtijevaju alokacije iz državnog budžeta.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5