Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece predstavljen u Skupštini CG

Danas smo u Skupštini Crne Gore predstavili Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece, zahvaljujući saradnji sa @Ženski Klub Skupštine Crne Gore. Ovim Nacrtom zakona se utvrđuju uslovi i uređuje postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece, nadležnost, evidencija, finansiranje, kao i osnivanje Alimentacionog fonda i druga pitanja od značaja za ostvarivanje privremenog izdržavanja.

Pod uslovima određenim ovim zakonom država obezbjeđuje sredstva neophodna za izdržavanje djeteta, radi pravovremenog otklanjanja štetnih posljedica u slučajevima u kojima roditelj odnosno dužnik izdržavanja u cjelosti ili djelimično ne izmiruje obavezu izdržavanja odredjenu izvršnom ispravom.Nacrt predviđa pojednostavljenu proceduru kod odlučivanja i garantuje da će dijete dobiti upravo onaj iznos izdržavanja koji je na osnovu svih relevantnih dokaza već utvrđen u postupku pred sudom, odnosno shodno sporazumu o vršenju roditeljaskog prava zaključenom u skladu sa odredbama Porodičnog zakona

Predloženim rješenjem je nadležnost za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje povjerena organu starateljstva (Centru za socijalni rad), dok je nadzor nad zakonitošću rada organa starateljstva povjeren ministarstvu nadležnom za poslove socijalnog staranja. Na taj način se pojednostavljuje procedura i umanjuju ukupni troškovi koji će se obezbjediti kroz adekvatnu raspodjelu budžetskih sredstava Centru, odnosno nadležnom ministarstvu.

Predloženo rješenje predviđa vođenje jedinstvene evidencije čime će se kroz bazu navedenih dokaza i podataka koji su od značaja za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, omogućiiti njihova dostupnost na jednom mjestu, što će takodje pojednostaviti proceduru, uticati na efikasno funkcionisanje cjelokupnog postupka i umanjiti ukupne troškove.Alimentacioni fond kao posebna budžetska (potrošačka) jedinica ne bi imao status pravnog lica, odnosno ne bi bio posebni državni organ ili javna institucija. U ovom slučaju ne bi se dodatno usložnjavala struktura i broj upravnih organizacija u sistemu javne uprave u Crnoj Gori, što bi bilo u kontekstu sve snažnijih težnji za racionalizacijom strukture javne uprave.

Predloženo rješenje finansiranja privremenog izdržavanja omogućava da se osim u državnom budžetu sredstva obezbjeđuju i iz drugih izvora, što će omogućiti državi da raspolaže sredstvima prikupljenim posredstvom više modaliteta, navedenih u Nacrtu zakona. Naime, osnivanjem Alimentacionog fonda stvoriće se finansijski uslovi za efikasan odgovor države u ispunjavanju obaveze privremenog izdržavanja, a pravom na regres, država će naplatom od dužnika izdržavanja koja će se slivati u Fond, obezbjediti neophodna sredstva za isplatu privremenog izdržavanja.

Osim što bi predloženo funkcionisanje Fonda, garantovalo sigurno i pouzdano izdržavanje za svako dijete, navedenim mehanizmima naplate svi neodgovorni roditelji bi bili znatno efikasnije prinuđeni da izvršavaju obaveze prema svojoj djeci, a država bi preuzimanjem mjera naplate, potpuno oslobodila roditelja koji samostalno brine o djeci od dugih sudskih sporova i neizvjesnosti da li će njihovo dijete dobiti izdržavanje.Izradu Nacrta zakona je omogućio Rockefeller Brothers Fund.

Snimak događaja možete pogledati ovdje

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5