Skip to content Skip to footer

Mapiranje politika i legislative o nasilju nad ženama i Istanbulskoj konvenciji u Crnoj Gori

Publikaciju, čija je autorka Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava”, izdao je Evropski ženski lobi. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox