Skip to content Skip to footer

Kratki kurs ukidanja patrijarhata III

Centar za ženska prava organizuje treći po redu “Kratki kurs (u)kidanja patrijarhata”. Kurs počinje teorijskim predavanjem o tehnikama likovnog oblikovanja, uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti i analizom autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u sferi umjetnosti. Nakon toga slijede kreativne radionice na kojima će učesnici, uz pomoć mentorki, imati priliku da koncipiraju ideje i realizuju radove na odabrane teme iz oblasti rodne ravnopravnosti koje žele da formulišu u umjetničkoj formi.

Radionice vode slikarke Svetlana Dragojević i Tanja Markuš.

Škola će se održati od 20. do 24. decembra. Prijavite se slanjem kratkog pisma interesovanja na mail skrsimopatrijarhat@gmail.com. do 17. decembra 2021.

Upotrijebimo snagu kreativnosti da unaprijedimo položaj žena u društvu: UKINIMO PATRIJARHAT!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment