Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o privremenom izdržavanju djece – PRVA TV/JUTRO

Naša Izabela Kordić u izjavi za PRVA TV Crna Gora na temu usvajanja izmjena i dopuna Zakona o privremenom izdržavanju djece kazala je :

“Naš komentar je da još jednom svjedočimo da su najranjivije kategorije našeg društva kolaterala naših politika. Da još uvijek čekamo primjenu Zakona, koji je inače pozivao na hitnost postupka jer govorimo o zaštiti najboljeg interesa djeteta.”