Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP i Spektra : Državna izborna komisija da pažljivo prati primjenu kvota i da ne potvrdi izborne liste koje budu kršile navedene propise

Uoči približavanja roka za predaju izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, podsjećamo sve političke subjekte da su dužni da poštuju Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji predviđa posebne mjere za učešće žena u političkim procesima u Crnoj Gori. Naglašavamo da propisane kvote, kojima je predviđeno da najmanje 30 procenata i jedno od 4 mjesta na izbornim listama pripadnu osobama manje zastupljenog pola, predstavljaju samo zakonski minimum.

Zato ohrabrujemo sve političke partije koje će uzeti učešće na predstojećim izborima da podstiču rodni paritet t.j. da obezbijede jednaki broj muškaraca i žena na izbornim listama, a naročito da vode računa o učešću predstavnika i predstavnica marginalizovanih grupa, Romkinja, žena sa invaliditetom i LBTIQ žena, kojih do sada nije bilo u poslaničkim klupama.

Ovaj podsjetnik je posljedica nezakonitih proglašenja izbornih listi na prethodnim lokalnim izborima, koje su opštinske izborne komisije potvrdile uprkos činjenici da nisu ispoštovale zakonom propisane kvote za manje zastupljeni pol. Prethodni lokalni izbori su nam pokazali da pojedine političke partije ignorišu zakonske kvote, a da nadležni organi ne reaguju na očigledno kršenje pomenutih odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika, čak 10 godina od njihovog stupanja na snagu.

Stoga apelujemo na Državnu izbornu komisiju da pažljivo prati primjenu kvota i da ne potvrdi izborne liste koje budu kršile navedene propise.