Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uspješno je završen poslednji ciklus treninga za vještine vođenja grupa samopomoći

Na obukama, koje je vodio psiholog, psihoterapeut i edukator Žarko Ivanović, 7 naših facilitatorki, korisnica usluga i zaposlenih u NVO “Centar za ženska prava” i NVO „Mreža ženskih i dječjih prava“ su se upoznale se sa principima grupnog tretmana i stekle znanja i vještine asertivne komunikacije i pravovremenog prevazilaženja stresa.

Sastanci grupe samopomoći počinju uskoro i namijenjeni su ženama žrtvama partnerskog nasilja suočenim sa problemima u kontaktu sa djecom.

Sastanci se realizuju uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja CG, u okviru projekta „Podrška majkama sa iskustvom nasilja kroz grupe samopomoći i iskustveno savjetovanje“.