Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trendovi i izazovi u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu

Maja Raičević, izvršna direktorica “Centra za ženska prava”,  učestvovala je  na pres-konferenciji „Trendovi i izazovi u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ , održanoj obilježavanja Međunarodnog dana ukidanja ropstva 2. decembra, u Beogradu, u organizaciji NVO ASTRA.  Raičević je ovom prilikom istakla da je, sudeći po statistici, Crnu Goru zaobišao problem trgovine ljudima, odnosno da zvanične brojke ni približno ne odražavaju realnu situaciju u državi. Detaljniji izvještaj sa pres-konferencije možete pogledati ovdje: https://www.astra.rs/trendovi-i-izazovi-u-borbi-protiv-trgovine-ljudima-na-zapadnom-balkanu/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5