Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Transponovanje EU direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života

Direktiva 2019/1158 Evropskog pralamenta i Savjeta  o ravnoteži izmedju poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja o stavljanju van snage Direktive Savjeta  2010/18/EU stupila je na snagu 2. avgusta 2019. godine. Ova Direktiva je dio dugogodišnjeg nastojanja Evropske Unije da obezbijedi ravnotežu između rada i porodičnog života, ali i između uloga žene i muškarca u porodičnom životu.

Centar za ženska prava je pripremio predlog za transponovanje ove Direktive u crnogorsko zakonodavstvo.P

Publikaciju možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5