Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Studijska posjeta Briselu

U aprilu 2017 CŽP je učestvovao u studijskoj posjeti Briselu u organizaciji Kvinne till Kvinne, a cilj posjete je bio zagovaranje rodne ravnopravnosti u okviru supranacionalnih institucija. Studijska posjeta uključivala je intenzivni dvodnevni trening gdje su predstavnice ženskih organizacija Zapadnog Balkana imale priliku da razmijene iskustva i izazove sa kojima se susrijeću. Treningu su takođe prisustvovali eksperti koji su podijelili svoje znanje po pitanju rada EEAS, DG NEAR i drugih relevantnih EU tijela koja su relevantna za pristupanje Zapadnog Balkana. Ostatak posjete uključivao je učešće u brojnim sastancima sa članovima evropskog parlamenta i njihovim asistentima kojima je fokus na zemlje Zapadnog Balkana. Studijska posjeta je takođe uključivala zajedničku prezentaciju koju su održale izabrane predstavnice ženskih organizacija Zapadnog Balkana za FEMM komitet.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5