Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminar “Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve”

Drugi seminar “Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve: veza između nasilja nad ženama i zloupotrebe djece”, održan je 16. jula 2019. godine u Podgorici, kao drugi modul u okviru niza obuka za primjenu Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama koje NVO Centar za ženska prava organizuje kroz projekat “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primjena zakona, mijenjanje stavova”, koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UNWOMEN), uz finansijsku podršku Evropske unije, a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu. Obuke finansijski podržava i OAK Fondacija, kroz institucionalnu podršku Centru za ženska prava. Ovaj program predstavlja intelektualnu svojinu Autonomnog ženskog centra iz Beograda, koji ga je najprije akreditovao kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, a potom i kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore.

Tematski okvir drugog seminara obuhvatao je metode prepoznavanja rizika od nasilja nad ženama kroz zloupotrebu djeteta, pitanje veze između nasilja nad ženama i zlostavljanja djece i institucionalnu intervenciju, pitanje povjeravanja djeteta i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kojem dijete nije povjereno u slučajevima u kojima ima nasilja u porodici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5