Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminar “Procjena i upravljanje bezbjednosnim rizicima

Seminar “Procjena i upravljanje bezbjednosnim rizicima u situaciji nasilja u partnerskim odnosima i u porodici”, održan je u Podgorici, 17. jula 2019. godine. Ovaj seminar, treći po redu, dio je niza obuka za primjenu Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama koje NVO Centar za ženska prava organizuje kroz projekat “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primjena zakona, mijenjanje stavova”, koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UNWOMEN) , uz finansijsku podršku Evropske unije, a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu. Obuke finansijski podržava i OAK Fondacija, kroz institucionalnu podršku Centru za ženska prava. Ovaj program predstavlja intelektualnu svojinu Autonomnog ženskog centra iz Beograda, koji ga je najprije akreditovao kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, a potom i kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore.

Seminar je bio posvećen metodama procjene i upravljanja bezbjednosnim rizicima u situaciji nasilja u partnerskim odnosima i u porodici. Govorilo se o dosadašnjim iskustvima učesnika/ca u procjeni bezbjednosnih rizika u situacijama porodičnog nasilja, metodama sistematskog ispitivanja bezbjedonosnih rizika, kao i o rizicima koji se javljaju kod nasilja niskog inteziteta; u procesima razvoda i povjeravanja djece; rizicima vezanim za postrazvodno roditeljstvo.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5