Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminar “Pravne tekovine EU u oblasti socijalne politike” u Beogradu

Predstavnice Centra za ženska prava su 19. januara 2016. godine učestvovale na seminaru “Pravne tekovine EU u oblasti socijalne politike” održanom u Beogradu u organizaciji Autonomnog ženskog centra iz Beograda. Seminar je vodila Meri Kolins, koordinatorka za politike i zagovaranje u Evropskom ženskom lobiju, zadužena za praćenje socijalne politike i zapošljavanja u Evropskoj uniji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5