Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak VD Vrhovne državne tužiteljke sa NVO koje se bave problemom nasilja nad ženama

Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović sa saradnicima održala je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici, sa ciljem unapređenja međusobne saradnje.

Predstavnice nevladinih organizacija su državnim tužiocima ukazale na konkretne probleme koji se javljaju u praksi kada je riječ o predmetima nasilja u porodici.

Jovanović je istakla da državna tužilaštva treba da postupaju sa povećanim senzibilitetom u slučajevima porodičnog nasilja, na što je, prilikom nedavnog sastanka, skrenula posebnu pažnju svim rukovodiocima državnih tužilaštava. Takođe je naglasila potrebu za hitnim usaglašavanjem crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima prema kojima se svaki oblik nasilja u porodici tretira kao krivično djelo.

“Državno tužilaštvo istaklo je neophodnost preduzimanja takvih konkretnih koraka i ja se nadam da ćemo imati podršku nevladinog sektora u što skorijoj realizaciji tog cilja, kako bismo udruženo došli do najboljeg zakonodavnog okvira koji će obezbijediti da žrtve porodičnog nasilja istinski imaju institucionalnu podršku i zaštitu“, izjavila je Jovanović.

Sastanku su prisustvovale predstavnice devet nevladinih organizacija – Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, +Centar za romske inicijative, Udruženje Roditelji, Crnogorski ženski lobi, NVO Sistem i Ikre.

Pored v.d. VDT-a u ime Državnog tužilaštva sastanku su prisustvovali rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica, rukovodilac ODT Bar Radovan Đurišić, zamjenik rukovodioca ODT Podgorica Armin Selmanović, državna tužiteljka ODT Podgorica Jelena Protić, koja je i članica Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama kao i Maja Raspopović, državna sekretarka Vrhovnog državnog tužilaštva.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5