Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unlocking Art

U avgustu 2015. godine, “Centar za ženska prava“ započeo je realizaciju projekta “Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija” Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), dio je projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” koji sprovode NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” uz finansijsku podršku Evropske unije.

Glavni cilj projekta je unapređenje sposobnosti resocijalizacije zatvorenica nakon isteka zatvorske kazne. Koordinatorka projekta je Tanja Markuš, koja ujedno vodi i kreativne radionice, dok je za psihološke radionice zadužena Ana Jaredić.

Iskustva koja Centar za ženska prava ima u radu sa osobama koje su iskusile porodično nasilje, kroz programe pružanja psihološke podrške i ekonomskog osnaživanja kroz kreativnu djelatnost, jesu osnova za stvaranje modela programa za rad sa osobama ženskog pola koje izdržavaju zatvorsku kaznu: iako se radi o potpuno različitim društvenim kategorijama, postoji zajednički činilac koji utiče na položaj svih žena u Crnoj Gori, a to je, prije svega, patrijarhalno društveno uredjenje koje uči žene da zauzimaju potčinjeni položaj u odnosu na muškarce i negira im ekonomsku jednakost, kao  i jednake šanse u pronalaženju zaposlenja i prilikom napredovanja na poslu.

Realizacijom psiholoških i kreativnih radionica osuđenice imaju priliku da rade na izgrađivanju samopouzdanja i samopoštovanja (karakteristike ličnosti koje često stradaju prilikom izdržavanja zatvorske kazne), razvijanju komunikacionih i socijalnih vještina, unapređenju kvaliteta međusobnih odnosa kao i odnosa sa članovima svojih porodica, savlađivanju vještina rada u grupi, usavršavanju u kreativnim i zanatskim vještinama. Sticanje ovih sposobnosti ima direktan uticaj na stepen kvaliteta njihove resocijalizacije.

Nakon završetka radionica, organizovana je izložba nastalih radova u Dvorcu Petrovića na Kruševcu.

Publikaciju možete preuzeti ovdje

Fotografije radova nastalih na radionicama i fotografije sa izložbe možete pogledati ovdje.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5