Skip to content Skip to footer

Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”

Više informacija o projektu možete naći ovdje

Show CommentsClose Comments

Leave a comment