Skip to content Skip to footer

Unlocking Art

Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”

Više informacija o projektu možete naći ovdje

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox