Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP održao informativnu sesiju Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori

Centar za ženska prava je, 14. aprila u Podgorici, održao informativnu sesiju Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori .

U aktuelnom političkom kontekstu u Crnoj Gori, mnoge organizacije civilnog društva koje pružaju podršku ženama sa iskustvom diskriminacije, suoačavaju se sa sve većim zahtjevima za pružanje podrške vezano za probleme u oblasti rada i zapošljavanja. Cilj ovog događaja je da aktivistkinjama pruži informacije o pravnom okviru i mehanizmima zaštite u kontekstu jednakih mogućnosti u pogledu rada i zapošljavanja, kako bi one u svojim zajednicama doprinijele osnaživanju žena da zatraže zaštitu od diskriminacije.

Na događaju su govorili Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP, Ivana Mihajlović, pravna savjetnica u Uniji slobodnih sindikata i Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Događaj se organizuje u okviru regionalnog projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, finansiranog od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Swedish International Development Agency (SIDA))

Realizacija projekta traje 4 godine a podržana je od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Swedish International Development Agency (SIDA)) , predstavljena od Evropske Komisije.