Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uspješno završen sastanak predstavnika/ca civilnog društva sa delegacijama država članica UN u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori

Izvor: Akcija za ljudska prava (HRA)