Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protest “Ona nije tu”

Centar za ženska prava, uz podršku partnerskih organizacija, organizovale su protest  ispred gradskog parlamenta povodom konvencije „Ona je tu“. Sa sloganima „Ko je ona?“ „Ja sam siromašna“ „Ja sam radnica“ „Ja sam nezaposlena“ ukazano je na činjenicu da ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena  i dodatno ruši teško uspostavljeno povjerenje i mreže solidarnosti između žena koje rade na terenu i koje trpe nasilje, obesmišljava, privatizuje i diskredituje sve napore da se žene u Crnoj Gori prepoznaju kao politički subjekti i izvrše veći uticaj na razvoj i uspostavljanje rodne ravnopravnosti.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5