Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NAŠA SOLIDARNA, FEMINISTIČKA I BORBENA 2023.

I svaki drugi dan smo podržavale jedna drugu i naše korisnice, hrabrile aktivizam kod mladih, podsjećale na važnost solidarnosti u našim zajednicama i na taj način doprinosile malo boljoj, sigurnijoj i pravednijoj svakodnevici za sve nas.

Želimo društvo rodne pravde, i uz vašu podršku, nastavljamo dalje sa još većim otporom.

Solidarno!

Centar za ženska prava