Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za “Školu javnog zagovaranja” 19. – 22. februara 2024.

RAGE/I NAŠE/I ŽITELJKE/I SJEVERA CRNE GORE,

Centar za ženska prava organizuje “Školu javnog zagovaranja”, koja će se održati u prostorijama hotela Monte Casa, u Petrovcu u periodu od 19. do 22. februara 2024. godine.

Škola kombinuje teorijsko znanje o feminizmu sa praktičnim kursom zagovaranja, pružajući učesnicima/cama uvid u osnove feminističkog djelovanja.

Cilj je da ih osnaži dubljim razumevanjem pitanja ženskih prava i istovremeno opremi alatima neophodnim za efikasno zagovaranje.

Teorijski dio obuke podrazumijeva seriju predavanja tokom kojih ćemo se baviti ciljevima i ostvarenjima feminističkih pokreta u svijetu, istorijatom ženskog pokreta u Crnoj Gori, istraživaćemo koncept pola, roda i rodnog izražavanja, dinamiku i rasprostranjenost rodno-zasnovanog nasilja.

Praktični dio teži da poboljša vještine javnog zagovaranja polaznika/ca kako bi bolje promovisali rodne politike i borili se za prava žena u svojoj zajednici.

Poziv je namijenjen učesnicima/cama iz sjevernih opština Crne Gore.

Broj učesnika/ca je ograničen, a za prijavu je potrebno dostaviti ime i prezime, kontakt podatke (e-mail adresu i broj telefona) i kratko pismo interesovanja na email skrsimopatrijarhat@gmail.com do 15.februara 2024.