Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao u IPA Regionalnom tematskom događaju „Uvođenje rodne perspektive u politike zemalja Zapadnog Balkana i Turske“

Centar za ženska prava, na poziv European Institute for Gender Equality (EIGE) i Direktorata 🇪🇺 za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), učestvuje u IPA Regionalnom tematskom događaju „Uvođenje rodne perspektive u politike zemalja Zapadnog Balkana i Turske“.

Ekspertkinje i eksperti za rodnu ravnopravnost podijelili su iskustva vlada koje predstavljaju i upoznali sa izazovima koji usporavaju procese orodnjavanja politika u regionu.

Ovo je ujedno prilika da Centar za ženska prava predstavi svoj prvi monitoring izvještaj o stepenu orodnjavanja politika u Crnoj Gori za 2021. godinu i upozna učesnike/ce sa preporukama Rodne analize javne uprave, koju smo sačinili uz podršku EU, kako bismo dali podstrek orodnjavanju procesa reforme javne uprave iniciranog usvajanjem Strategije reforme javne uprave 2022-2026.