Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Desetogodišnjica prvog predstavljanja crnogorskog alternativnog izvještaja pred UN CEDAW komitetom u Ženevi

Danas je desetogodišnjica prvog predstavljanja crnogorskog alternativnog izvještaja pred UN CEDAW komitetom u Ženevi. Neki zaključci još čekaju primjenu:

– uvođenje kvota za političko učešće žena , tako da jedno od tri mjesta na izbornim listama političkih partija pripadne ženama ( manje zastupljenom polu)

– Djelotvorna zaštita od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije

– zaustavljanje prinudnih dječjih brakova u romskoj zajednici

– djelotvorna zaštita žrtava trgovine ljudima itd.